คลังเก็บป้ายกำกับ: งบประมาณ

งบประมาณ 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฎ ระเบียบ, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กฎ ระเบียบ, กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น